Centrale receptie
Het Bedrijvencentrum beschikt over een centrale receptie, die in ieder geval bezet is tussen 09.30 uur en 16.30 uur, waar bezoekers kunnen worden ontvangen, boodschappen kunnen worden afgegeven, personen kunnen worden opgeroepen en postzendingen e.d. in ontvangst kunnen worden genomen.

Telefoon-service
Voor velen is de telefoon-service zeer belangrijk. Wanneer de ondernemer zijn bedrijf verlaat, kan hij de telefoon laten bedienen door de centrale receptie. Wanneer iemand het bedrijf in kwestie belt, dan wordt automatisch doorverbonden met de centrale receptie. De receptie meldt zich dan met de naam van het betreffende bedrijf. Boodschappen kunnen worden doorgegeven, verbindingen tot stand worden gebracht e.d. Gedurende de dag niet doorgegeven berichten worden via telefoonnotities ter kennis van belanghebbenden doorgegeven.

Kopieer-service
Het Bedrijvencentrum beschikt over een uitstekend kopieerapparaat, dat vele mogelijkheden biedt. Het staat ter beschikking van de huurders. 

Post-service
Het Bedrijvencentrum ontvangt de post centraal en zorgt voor de distributie. Ook kan het post op het postkantoor afleveren.

Vergader-service
Men kan over vergaderruimte bij het Bedrijvencentrum beschikken en desgewenst van de drankenvoorziening gebruik maken.

Managementbegeleiding
Het Bedrijvencentrum biedt managementondersteuning aan ondernemers die daar behoefte aan hebben. De onderwerpen waarop dit betrekking kan hebben zijn divers. De directeur van het JOS Bedrijvencentrum is hiervoor beschikbaar.

Algemeen
De diensten zijn ook ter beschikking van niet in het bedrijvencentrum gevestigden


[ terug ]